یکی از اعضای تیم امنیتی Sucuri با نام Daniel Cid  به معرفی چشم اندازی از حملات Brute Force به سامانه های مدیریت محتوای ورد پرس پرداخته است. حملات Brute Force (از جمله آسیب پذیری های متداول در وب سایت ها) در حال قوی شدن می باشد تا جایی که یکی از تهدید های مهم امنیتی برای وب سایت های ورد پرس محسوب می گردد که البته سایر سامانه ها نیز از این مقوله مستثنا نمی باشند.

زمانی که شما صفحه ورودی نا امنی در وب سایت خود برای ورود اعضاء داشته باشید، مطمئنا حملات Brute Force توسط هکر ها گریبان گیر شما خواهد شد. در این چشم انداز حملات Brute Force بسیاری به صفحه wp-login.php  نمایش داده شده است که در هر دقیقه اتفاق می افتد. به همین منظور تیم امنیتی Sucuri برای مشتریان خود نموداری ایجاد نموده است تا آمار این حملات را ترسیم نموده و هر چه بیشتر به اهمیت ایمن سازی وب سایت ها اشاره نماید.

چشم انداز حملات Brute Force
چشم انداز حملات Brute Force

این صفحه روزانه حملات  Brute Force را بروز رسانی می نماید. به منظور دسترسی به این نمودار بر روی این لینک کلیک نمایید.

حملات Brute Force به ورد پرس – چشم انداز تهدیدات 2015 (1 مهر 1394)