قوانین و مقررات

با دسترسی به این وب سایت و استفاده از سرویس های آن، شما موافقیت خود را برای استفاده از شرایط این وب سایت و محدودیت های آن اعلام نمودی اید. در صورتی که با قوانین و شرایط این وب سایت توافق ندارید، استفاده از سرویس های این وب سایت برای شما ممنوع می باشد.

هویت مشتری و اختیارات

مشتری موافقت می کند که در حال حاضر اطلاعات دقیق در تمامی فرم ها و صفحات وب سایت “نماد امنیت وب” در ارتباط با سرویس های امنیتی ارائه شده است. مشتری همچنین موافقت خود را با عدم جعل هویت و یا بد جلوه دادن وابستگی خود در هر راهی یا اختیار عمل از طرف هر شخص، شرکت و یا نهاد های دیگر را اعلام می دارد.

موارد استفاده ممنوعه

مشتری هیچگاه نباید بطور مستقیم از این سرویس برای ارتباط برقرار کردن با آدرس های IP و یا دستگاه ها، برای مشتریانی که صراحتا مجاز به انجام این کار نیستند استفاده نماید. مشتری نباید چه مستقیم و چه غیر مستقیم از سرویس ها در جهت ایجاد بار اضافی و نامعقول بروی دستگاه ها و IP ها، حمله به سرویس های دیگر سایت ها و دستگاه ها و دیگر موارد ممنوع استفاده نماید.

سلوک و محتوا

مشتری از سرویس خود می بایستی در جهت رونق کسب و کار خود و در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده نماید. مشتری نمی بایستی از سرویس ها در جهت پخش، اتصال، انتقال محتوا به یکی از انواع زیر اقدام نماید: محتوای غیر قانونی، افترا آمیز، نقض قرارداد یا مقررات، مضر برای افراد زیر سن قانونی، تهاجم به حریم خصوصی دیگران، نقض حقوق مالکیت معنوی، ارتباط غیر مجاز و ارتباط ناخواسته تجاری مانند ایمیل گروهی یا هرزنامه، صدمه و یا مختل نمودن هر سرور.

سلب مسولیت ضمانت

– نماد امنیت وب دقت و صحت اطلاعات را از طریق محصولات و سرویس های خود تضمین نمی کند

– تمامی محتوای اطلاعاتی محصولات توسط مشتری فراهم می گردد و شرکت هیچگونه تضمینی در خصوص تطابق اطلاعات با کسب و کار مشتری، عنوان خدمات، عدم تخلف از حقوق اشخاص ثالث را نمی کند

– شرکت تحت هیچ شرایط دخیل در ایجاد مشکلات و یا صدمات بر سرویس ها در موارد زیر نمی باشد: وقفه، نقص، نارسایی عملکرد، قابلیت اتصال به اینترنت، استفاده غیر مجاز از این سایت، اطلاعات از دست رفته، تاخیر در بهره برداری یا انتقال، نقض امنیت، محتوای توهین آمیز، ویروس های کامپیوتری، کرم، تروجان و یا دیگر آسیب ها به کامپوننت های وب سایت

قوانین و مقررات