استفاده از دستگاه‌های اشعه ایکس و MRI به‌عنوان سکوی پرش برای نفوذ به داده‌ها

استفاده از دستگاه‌های اشعه ایکس و MRI به‌عنوان سکوی پرش برای نفوذ به داده‌ها

مهاجمان با آلوده کردن دستگاه‌های پزشکی به بدافزارها، از آن‌ها به عنوانی درگاه ورود به سامانه‌های متصل به این دستگاه‌ها و پایگاه‌های داده‌ای که دارای اطلاعات باارزشی از بیماران هستند، استفاده می‌کنند. دستگاه اشعه ایکس، سامانه تشخیص سرطان، دستگاه ام‌…