موزیلا مرجع چینی صدور گواهی‌نامه‌ی دیجیتال را کنار می‌گذارد

موزیلا قصد دارد یک مرجع صدور گواهی‌نامه‌ با اصلیت چینی را که WoSign نام دارد از فهرست برنامه‌های مورد اعتماد خود خارج کند. موزیلا که نگران گواهی‌نامه‌ی صادره از سوی WoSign است، این مرجع چینی را به خرید یک CA…

صدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال

صدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال

یک بخش مرجع صدور گواهی‌های دیجیتال۱ چینی طی روزهای گذشته مرتکب یک اشتباه امنیتی بزرگ شده است. این مرجع با صدور گواهی‌های SSL مربوط به یک دامنه اصلی، راه را برای سوءاستفاده نفوذگران اینترنتی باز گذاشته است. این بخش مرجع…