اپل گواهی‌های WoSign را لغو می‌کند

اپل قصد دارد به زودی پروانه‌های صادره از سوی WoSign را باطل کند، زیرا معتقد است که گواهی‌های Free SSL Certificate G۲ ویژه‌ی مک که متعلق به این مرجع۱ چینی صدور پروانه می‌باشند از اعتبار ساقط هستند. تصمیم اپل چند روز بعد از آن اتخاذ شد که موزیلا این مرجع چینی را به تغییر تاریخ اطلاعت بیشتر دربارهاپل گواهی‌های WoSign را لغو می‌کند[…]

موزیلا مرجع چینی صدور گواهی‌نامه‌ی دیجیتال را کنار می‌گذارد

موزیلا قصد دارد یک مرجع صدور گواهی‌نامه‌ با اصلیت چینی را که WoSign نام دارد از فهرست برنامه‌های مورد اعتماد خود خارج کند. موزیلا که نگران گواهی‌نامه‌ی صادره از سوی WoSign است، این مرجع چینی را به خرید یک CA یا مرجع صدور گواهی‌نامه‌ی دیگر، آن هم بدون اطلاع‌رسانی به دیگران متهم کرده است. موزیلا اطلاعت بیشتر دربارهموزیلا مرجع چینی صدور گواهی‌نامه‌ی دیجیتال را کنار می‌گذارد[…]

صدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال

یک بخش مرجع صدور گواهی‌های دیجیتال۱ چینی طی روزهای گذشته مرتکب یک اشتباه امنیتی بزرگ شده است. این مرجع با صدور گواهی‌های SSL مربوط به یک دامنه اصلی، راه را برای سوءاستفاده نفوذگران اینترنتی باز گذاشته است. این بخش مرجع که WoSign نام دارد، یک گواهی اصلی مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب را برای یک کاربر اطلاعت بیشتر دربارهصدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال[…]