بدافزار Shamoon محصولات مجازی‌سازی را هدف قرار داده است

نسخه‌ی دوم بدافزار Shamoon توسط محققان امنیتی شبکه‌ی پالوآلتو کشف شده است. این بدافزار در نسخه‌ی جدید خود محصولات مجازی‌سازی را هدف قرار داده تا تأثیرات و تخریب‌های خود را افزایش داده و فرآیند بازیابی را برای سازمان‌ها مشکل کند. بدافزار Shamoom که با نام مستعار Disttrack نیز شناخته می‌شود، یک بدافزار پاک‌کننده‌ی دیسک است اطلاعت بیشتر دربارهبدافزار Shamoon محصولات مجازی‌سازی را هدف قرار داده است[…]