در پشتی تلفن‌های هوشمند BLU Products پای این شرکت آمریکایی را به دادگاه باز کرد

در خبرها راجع به آسیب‌پذیری خطرناک دستگاه‌های اندرویدی از جمله دستگاه‌های تولیدی BLU Products صحبت کردیم؛ به نظر می‌رسد حماسه‌ی BLU Products تمامی ندارد. این شرکت آمریکایی در حال حاضر به دلیل در پشتی که هفته‌ی گذشته در گوشی‌های هوشمندش…