تروجان TrickBot کشورهای آسیایی را هدف قرار داده است

تروجان TrickBot که به گروه Dyre نسبت داده می‌شود، اولین بار مهرماه امسال مشاهده شد. این تروجان در حال حاضر کاربران در سنگاپور، هند و مالزی را هدف قرار داده است. این بدافزار حاوی کدهایی است که باعث می‌شود محققان امنیتی فکر کنند توسط گروهی که قبلاً تروجان Dyre را توسعه و گسترش داده، ایجاد اطلاعت بیشتر دربارهتروجان TrickBot کشورهای آسیایی را هدف قرار داده است[…]

تروجان GozNym کاربران اروپایی را هدف قرار داده است

مجرمان سایبری که در پشت پرده‌ی تروجان بانکی GozNym‌ هستند، کاربران در کشورهای اروپایی را مورد هدف قرار داده‎اند. GozNym بدافزاری است که کدها را از باج‌افزار Nymaim و تروجان بانکی Gozi ISFB باهم ترکیب کرده و در ماه آوریل ظهور پیدا کرده است. این بدافزار در حالی مشاهده شد که به ۲۴ مؤسسه مالی اطلاعت بیشتر دربارهتروجان GozNym کاربران اروپایی را هدف قرار داده است[…]