مشاهده باج‌افزار Locky به عنوان یک پرونده کتابخانه پیوند پویا

باج‌افزارهای Locky یکی از معروف‌ترین گروه باج‌افزارهای موجود در حوزه رایانه و اینترنت هستند که چندی پیش به گروه‌های برزیلی فروخته شدند و از طریق عملیات بهره‌برداری مختلف، در بخش‌های مختلف اینترنتی پخش می‌شوند. این باج‌افزار که از چندی پیش به دلیل استفاده گسترده از روش‌های مختلف به منظور توزیع معروف است، از روش‌هایی مانند اطلاعت بیشتر دربارهمشاهده باج‌افزار Locky به عنوان یک پرونده کتابخانه پیوند پویا[…]