مهاجمان به صورت فزاینده ای از ابزارهای متن‌باز سوء ‌استفاده می‌کنند

آزمایشگاه کسپرسکی روز چهارشنبه گزارش داد که گروه‌های تهدید سایبری به جای اینکه خود ابزارهای نفوذ را تولید کرده و یا آن‌ها از اشخاص ثالث بخرند، به صورت فزاینده‌ای توجه خود را معطوف به ابزارهای امنیتی متن باز کرده‌اند. یکی از این نمونه ابزارها Browser Exploitation Framework (BeEF) است که مجموعه‌ابزاری برای آزمایش نفوذ است اطلاعت بیشتر دربارهمهاجمان به صورت فزاینده ای از ابزارهای متن‌باز سوء ‌استفاده می‌کنند[…]