کرم‌واره PLC-Blaster سامانه‌های صنعتی را هدف قرار داده است

کرم‌واره PLC-Blaster سامانه‌های صنعتی را هدف قرار داده است

لاس‌وگاس- محققان امنیتی در کنفرانس بلک‌هت آمریکا اثبات مفهومی را برای بک بدافزار شرح داده‌اند که از نقاط ضعف درون سامانه‌های کنترل صنعتی استفاده می‌کند تا زیرساخت‌های حیاتی و ساخت و تولید را هدف قرار دهد. به گفته‌ی شرکت امنیتی…