کشف بدافزار در مجتمع‌های پتروشیمی ایران

کشف بدافزار در مجتمع‌های پتروشیمی ایران

رئیس پدافند غیرعامل ایران تأیید کرده است که بدافزاری در مجتمع‌های پتروشیمی یافت شده است، اما مشخص نیست که موجب آتش‌سوزی‌های اخیر بوده باشد. هفته‌ی گذشته، اخباری مبنی بر مجموعه‌ای آتش‌سوزی‌های مرتبط با مجتمع‌های پتروشیمی در ایران منتشر شد. شورای…