قرار دادن دربِ پشتی در رمزنگاری‌ها در تضاد با منافع ملی است

کارگروه رمزنگاری در آمریکا، در جلسه‌ی پایان سال خود گزارشی را ارائه کرد که یک پیروزی برای فناوری و حریم خصوصی به حساب می‌آید. در این گزارش به ۴ نکته‌ی اصلی اشاره شده که در ادامه مشاهده می‌کنید. در ضمن می‌توانید متن کامل گزارش را از اینجا مطالعه کنید. • هر اقدامی که رمزنگاری را اطلاعت بیشتر دربارهقرار دادن دربِ پشتی در رمزنگاری‌ها در تضاد با منافع ملی است[…]