دستگاه‌های NAS شرکت ال‌جی در معرض حملات از راه دور

محققان روز پنجشنبه هشدار داده‌اند که حفره‌های امنیتی جدی در یکی از دستگاه‌های ذخیره‌سازی متصل به شبکه (NAS) یافت شده‌ که به نفوذگران اجازه می‌دهند تا از راه دور به دستگاه‌ها دسترسی داشته باشند. گرگلی ابرهارت از شرکت SEARCH-LAB مستقر در مجارستان به تجزیه و تحلیل محصول N۱A۱ NAS شرکت ال‌جی پرداخته است و چندین اطلاعت بیشتر دربارهدستگاه‌های NAS شرکت ال‌جی در معرض حملات از راه دور[…]