باج‌افزارها، دلیلی برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات

باج‌افزارها، دلیلی برای تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات

طی دو سال گذشته حملات باج‌افزارها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. باج‌افزار به بیان ساده بدافزاری است که به منظور اخاذی پول از قربانیان اجرا می‌شود. هنگامی که این نرم‌افزار مخرب راه اندازی می‌شود، اطلاعات و دستگاه‌ها را…