رمزگشای رایگان Kaspersky برای قربانیان باج‎افزار TeslaCrypt

رمزگشای رایگان Kaspersky برای قربانیان باج‎افزار TeslaCrypt

همان‎طور که قبلاً در اخبار منتشر شده‌ بود، سازندگان TeslaCrypt (بدافزار رمزنگاری که دائماً در حال پیشرفت بود) ناگهان تصمیم گرفتند که توزیع آن را متوقف کرده و کلید رمزگشایی آن را منتشر کنند. کلید اصلی، کلیدی است که می‌تواند…