حملات DDoS با نام BlackNurse می‌تواند در عملکرد دیواره‌های آتش اختلال ایجاد کند

محققان امنیتی می‌گویند نوعی از حملات منع سرویس توزیع‌شده را کشف کرده‌اند که با پهنای‌باند کم می‌تواند بر بخش عظیمی از دیواره‌های آتشی که در سازمان استفاده می‌شود اثر گذاشته و آن‌ها را وارد شرایط منع سرویس موقتی کند. در…