طراحی جدید آیکون اینستاگرام

بسیاری از مردم در مورد آیکون جدید اینستاگرام شکایت می‌کنند و خواستار این هستند تا دوباره به شکل «اولیه» خود برگردد. اما نظر شما در مورد این واقعیت کمتر شناخته شده چیست؟ آیکون قدیمی اینستاگرام (دوربین چهارضلعی با یک رنگین کمان داخل آن) در واقع آیکون اصیل این شرکت نیست. قبل از اینکه اینستاگرام دارای اطلاعت بیشتر دربارهطراحی جدید آیکون اینستاگرام[…]