تاکتیک‌های پیشرفته‌ی فیشینگ برای سرقت Paypal استفاده می‌شوند!

استفاده‌کنندگان از فیشینگ بازگشته‌اند تا از یک تاکتیک قدیمی در یک قالب جدید جهت سرقت داده‌های اعتبارنامه‌ی قربانیان استفاده کنند. یکی از اولین درس‌هایی که شما برای مقابله با فیشینگ باید یاد بگیرید این است که هنگامی‌که می‌خواهید بر روی یک پیوند در رایانامه خود کلیک کنید درنگ کنید و ببینید که آیا این پیوند اطلاعت بیشتر دربارهتاکتیک‌های پیشرفته‌ی فیشینگ برای سرقت Paypal استفاده می‌شوند![…]