یک ابزار رایگان از کاربران مک در برابر نظارت وب‌کم حفاظت می‌کند!

ربودن وب‌کم یک کاربر، یکی از تکنیک‌ها برای نظارت بر کابران است. در بسیاری از موارد مهاجم از چند نمونه بدافزار آگاه از وب‌کم استفاده می‌کند تا بی سر و صدا وب‌کم را روشن کرده و در ماشین قربانی شروع…