وقوع یک حمله فیشینگ علیه کاربران شرکت GoDaddy

کارشناسان امنیتی می‌گویند به شرکت GoDaddy   حمله فیشینگ شده است. گزارش‌ها در این خصوص حاکی از این است که عامل حمله با اعلام پر شدن ظرفیت رایانامه کاربران، به آن‌ها اعلام می‌کند که دیگر رایانامه‌ای را دریافت نخواهند کرد. آزمایشگاه تحقیقاتی خطرات مجازی Comodo طی یک گزارش در این خصوص اعلام کرد که عامل اطلاعت بیشتر دربارهوقوع یک حمله فیشینگ علیه کاربران شرکت GoDaddy[…]