شاید باورش سخت باشد؛ اما مایکروسافت هم برای دفاع از حریم خصوصی کاربرانش با دولت می‌جنگد!

شاید باورش سخت باشد؛ اما مایکروسافت هم برای دفاع از حریم خصوصی کاربرانش با دولت می‌جنگد!

شکایت مایکروسافت علیه دولت آمریکا در مورد قانون اخطار به مشتریان، مورد حمایت گسترده طرفداران حریم خصوصی قرار گرفت. این قانون می‌گوید هنگامی که یک سازمان فدرال رایانامه‌های مشتریان را بررسی می‌کند، این موضع باید به اطلاع مشتریان برسد. شکایت…