تروجان بانکی Dreambot قابلیت‌های Tor را اضافه می‌کند!

تروجان بانکی Dreambot قابلیت‌های Tor را اضافه می‌کند!

محققان شرکت Proofpoint نوع جدیدی از تروجان Gonzi یا به عبارت دیگر Ursnif را کشف کرده‌اند که به نام تروجان بانکی Dreambot نام‌گذاری شده است و برخی از گونه‌های آن شامل قابلیت‌های اتصال تور و عملکرد نظیر به نظیر (P۲P)…