کارشناس امنیت DNS:‌ اصلاحیه‌ها را حتماً اعمال کنید

دن کمینسکی، مردی است که می‌توانست DNS‌ را بشکند، ولی به جای آن به اصلاح و ترمیم آن پرداخت، او هشدار می‌دهد که حفره‌ی glibc که توسط Red Hat و گوگل یافت شده است، می‌تواند بسیار بدتر از آن باشد که تصور می‌شود. او با اشاره به پژوهش‌های قبلی در مورد عدم امنیت DNS در اطلاعت بیشتر دربارهکارشناس امنیت DNS:‌ اصلاحیه‌ها را حتماً اعمال کنید[…]