Directory Traversal Attacks

این نوع از آسیب پذیری با نام “حمله های پیمایش دایرکتوری” امکان دسترسی به دایرکتوری های محدود شده از طرف مدیر سرور و همچنین اجرای دستور هایی خارج از دایرکتوری ریشه وب سرور را برای هکر فراهم می سازد. وب سرور ها دارای دو سطح اصلی از مکانیزم های امنیتی می باشند: –  لیست های اطلاعت بیشتر دربارهDirectory Traversal Attacks[…]