گزارشی از قیمت‌های بازارهای زیرزمینی برای سرقت اطلاعات و حملات سایبری

گفته می‌شود که بازارهای زیر زمینی برای اطلاعات به سرقت رفته، دسترسی به جعبه ورودی رایانامه‌ی شرکت‌ها و شناسه‌های جعلی رو به افزایش است. در پژوهشی که به‌تازگی توسط Dell SecureWorks انجام شده است، مشخص شد که بازار حملات زیر‌زمینی سایبری در حال افزایش هستند به خصوص در روسیه. مجرمان سایبریِ روسی در حال گسترش اطلاعت بیشتر دربارهگزارشی از قیمت‌های بازارهای زیرزمینی برای سرقت اطلاعات و حملات سایبری[…]