چگونه یک اشتباه تایپی، سرویس S۳ آمازون و بخش وسیعی از اینترنت آمریکا را از کار انداخت؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که اوایل این هفته بخش عمده‌ای از آمریکا با قطعی اینترنت مواجه شده است. این قطعی اینترنت به‌دنبال گسترش و توزیع یک بدافزار یا حمله‌ی سایبری نبوده است. بلکه این مشکل ناشی از یک اشتباه…

حمله‌ی سایبری به شبکه‌ی برق ترکیه

وزیر انرژی ترکیه معتقد است قطعی برق در استانبول و سایر مناطق ترکیه در اثر حمله‌ی سایبری رخ داده است. براساس گزارش وزیر انرژی، استانبول و سایر مناطق ترکیه از هفته‌ی گذشته قطعی برق را تجربه می‌کنند. قطعی برق در…

شبکه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد نفوذ قرار گرفته است

سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر روند انتخابات و جنگ‌ها نظارت می‌کند، روز چهارشنبه اعلام کرد آخرین نهاد جهانی است که هدف حملات سایبری قرار گرفته است. براساس وین این سازمان ریشه در جنگ‌های سرد دارد ولی بعد از…