ارائه وصله برای چندین آسیب‌پذیری موجود در برنامه Xen

پروژه‌ی Xen که طراح برنامه Xen است، گزارش داد که اقدام به طراحی وصله برای ۴ آسیب‌پذیری کرده است. این شرکت اعلام کرد که با وجود این آسیب‌پذیری‌ها، خطر بروز حملات منع سرویس یا ارتقاء امتیاز وجود داشته است. گزارش‌ها در این خصوص نشان می‌دهد که یکی از این اشکالات که در اعلامیه XSA-۱۸۵ هشداری اطلاعت بیشتر دربارهارائه وصله برای چندین آسیب‌پذیری موجود در برنامه Xen[…]