ارائه وصله برای چندین آسیب‌پذیری موجود در برنامه Xen

ارائه وصله برای چندین آسیب‌پذیری موجود در برنامه Xen

پروژه‌ی Xen که طراح برنامه Xen است، گزارش داد که اقدام به طراحی وصله برای ۴ آسیب‌پذیری کرده است. این شرکت اعلام کرد که با وجود این آسیب‌پذیری‌ها، خطر بروز حملات منع سرویس یا ارتقاء امتیاز وجود داشته است. گزارش‌ها…