صدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال

صدور اشتباه گواهی‌های SSL‌ مربوط به دامنه‌های گیت‌هاب توسط یک مرجع چینی صدور گواهی‌های دیجیتال

یک بخش مرجع صدور گواهی‌های دیجیتال۱ چینی طی روزهای گذشته مرتکب یک اشتباه امنیتی بزرگ شده است. این مرجع با صدور گواهی‌های SSL مربوط به یک دامنه اصلی، راه را برای سوءاستفاده نفوذگران اینترنتی باز گذاشته است. این بخش مرجع…