‌حساب مدیرعامل دیگری هم مورد نفوذ واقع شد؛ این بار نوبت جک دورسی مدیرعامل توییتر است!

به حساب توییتر شخص مهم دیگری نیز نفوذ شد. این بار بنیان‌گذار توییتر جک دورسی به دام این رخنه‌ها افتاد. گروه OurMine خود را مسئول این رخنه اعلام کرد. این رخنه پس ‌از اینکه این گروه چند ویدئو کلیپ بی‌خطر در توییتر گذاشت، کشف شد. این گروه همچنین در ساعت ۲:۵۰ صبح در توییتر نوشت: اطلاعت بیشتر درباره‌حساب مدیرعامل دیگری هم مورد نفوذ واقع شد؛ این بار نوبت جک دورسی مدیرعامل توییتر است![…]