اصلاحیه‌ی آسیب‌پذیری Mousejack توسط مایکروسافت

مایکروسافت در این ماه، به انتشار چندین به‌روزرسانی در قالب بخشی از به‌روزرسانی‌های معمول سه‌شنبه‌های خود پرداخت که شامل حفره Badlock هم می‌شد. یکی از اصلاحیه‌ها که تا حدی زیادی چندان مطرح نشد، یک به‌روز‌رسانی اختیاری بود که مشکل Mousejack را اصلاح می‌کرد، این حفره مشکلی بود که به مهاجم اجازه می‌داد تا موشواره بی‌سیم اطلاعت بیشتر دربارهاصلاحیه‌ی آسیب‌پذیری Mousejack توسط مایکروسافت[…]