وب‌گاه شرکت Bacs هنوز از رمزنگاری منسوخ‌شده استفاده می‌کند

وب‌گاه شرکت Bacs هنوز از رمزنگاری منسوخ‌شده استفاده می‌کند

سازمان بانک بریتانیا، Basc، یک وب‌گاه رمزنویسی منسوخ را راه‌اندازی کرد؛ این در حالی است که گفته شده بود که پیش از مهلت ژوئن این وب‌گاه ارتقاء داده خواهد شد. همان‌طور که قبلاً گزارش شده است، Basc به حوزه‌ی تجارت…