نفوذگران روسی بانک‌های اوکراین را هدف قرار داده‌اند

نفوذگران گروه BlackEnergy که با موفقیت بسیاری از حملات را علیه سامانه‌های انرژی انجام دادند و برق تعدادی از نیروگاه‌های اوکراین را قطع کردند، به نظر می‌رسد عامل احتمالی حمله به بانک‌های اوکراینی باشند. شرکت امنیتی ESET یک گروه نفوذ با نام TeleBots را کشف کرد که شیوه‌ی عملکردی بسیار مشابهی به گروه BlackEnergy دارد. اطلاعت بیشتر دربارهنفوذگران روسی بانک‌های اوکراین را هدف قرار داده‌اند[…]