نفوذگران روسی بانک‌های اوکراین را هدف قرار داده‌اند

نفوذگران گروه BlackEnergy که با موفقیت بسیاری از حملات را علیه سامانه‌های انرژی انجام دادند و برق تعدادی از نیروگاه‌های اوکراین را قطع کردند، به نظر می‌رسد عامل احتمالی حمله به بانک‌های اوکراینی باشند. شرکت امنیتی ESET یک گروه نفوذ…