تهدید باج‌افزارها در کمین مدارس

تقریباً می‌توان گفت هرروزه اخباری را در مورد حمله باج‌افزارها به تجارت‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس می‌شنویم. در حالی که ماهیت مرگ و زندگی در بیمارستان‌ها موجب می‌شود در بسیاری از موارد مقامات آن‌ها به دادن باج تن بدهند تا هر…