کشف «در پشتی داخلِ در پشتی دیگر» در ۶۰۰،۰۰۰ مودم شرکت Arris

کشف «در پشتی داخلِ در پشتی دیگر» در ۶۰۰،۰۰۰ مودم شرکت Arris

هزاران مورد از مودم‌های کابلی تولیدشده توسط شرکت مخابراتی Arris مستقر در ایالت جورجیای آمریکا، از یک سری مشکلات رنج می‌برند: آسیب‌پذیری‌های XSS و CSRF، گذرواژه‌های سخت‌رمز، و یک مورد که محققی از آن تحت عنوان «در پشتی داخل در…