چرا به جرم‌شناسی دیجیتال نیاز داریم؟

چرا به جرم‌شناسی دیجیتال نیاز داریم؟

حس درونی همه ما می‌گوید که شما چیزی را که نمی‌دانید خراب شده است نمی‌توانید تعمیر کنید. هنگامی که شما درباره جریان تولید اطلاعات فکر می‌کنید دانستن مطالبی نظیر «چه کسی»، «چه چیزی»، «چرا»، «چه هنگام» و «کجا»، مهم است،…