افزایش پیچیدگی‌های پویش شبکه

روزگاری که رایانه‌ها به دیوارهای آتش نیاز نداشتند سپری شده است. ما در حال حاضر در یک رقابت تسلیحاتی اینترنتی زندگی می‌کنیم که اطلاعات شخصی شما در آن قرار دارد. یک دیوار آتش خوب می‌تواند راهی طولانی را برای کمک به ما طی کند، اما از خطا مصون نیست. در این مقاله ما می‌خواهیم به اطلاعت بیشتر دربارهافزایش پیچیدگی‌های پویش شبکه[…]

پشتیبانی ویروس‌توتال از پویش سخت‌افزار

حملات موفقیت‌آمیز علیه سفت‌افزار بسیار نادر است، اما موجب می‌شود که نفوذگران طمع‌کار، یکی از ویژگی‌های خود را تقویت کنند: پشتکار! بر اساس یکی از توصیف‌ها از افشاگری‌های اسنودن که در تلاش‌های NSA برای گنجاندن نرم‌افزارهای مخرب در BIOS سامانه آمده است، گروه‌های پیشرفته در حال حاضر توانایی‌های خود را برای یافتن راه‌هایی جهت نقب‌زدن اطلاعت بیشتر دربارهپشتیبانی ویروس‌توتال از پویش سخت‌افزار[…]