“برنامه دفاع سایبری ایران” از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰

“برنامه دفاع سایبری ایران” از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰

قانون برنامه ششم توسعه کشور، برنامه دفاع سایبری مناسبی برای افزایش چتر امنیت سایبری پیش‌بینی کرده است. دفاع سایبری در ۳ ماده از این قانون مدنظر قرار گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ۲۸ اسفند ماه، قانون…