گوگل تصمیم دارد هشدار «عدم رمزنگاری» را به جی‌میل بیافزاید

ٰگوگل می‌خواهد زمانی که پیام‌های دریافتی در جی‌میل به‌جای این‌که رمز‌ شده باشند به صورت بدون رمز انتقال یافتند، به کاربران این سرویس هشدار دهد. گوگل اعلام کرده ‌است بدین‌ترتیب به روند تطابق آهسته برخی میزبانان با رمزنگاری سرعت بخشیده و پاسخی به خصومت برخی کشور‌ها با رمزنگاری داده ‌است. بر اساس تحقیقیات گوگل ۷ اطلاعت بیشتر دربارهگوگل تصمیم دارد هشدار «عدم رمزنگاری» را به جی‌میل بیافزاید[…]