حملات تروریستی پاریس بهانه‌ای برای نقض حریم شخصی کاربران

حملات تروریستی پاریس بهانه‌ای برای نقض حریم شخصی کاربران

با وقوع حملات تروریستی داعش در پاریس، سازمان‌های جاسوسی اروپایی و آمریکایی بهانه لازم برای کنترل داده‌های ردوبدل شده میان کاربران در اینترنت و نقض حریم شخصی آنها را پیدا کرده‌اند. انتظار می رود این سازمان ها شرکت های فناوری…