آسیب‌پذیری تزریق SQL در شرکت موساک فونسکا، عامل انتشار اسناد پاناما

آسیب‌پذیری تزریق SQL در شرکت موساک فونسکا، عامل انتشار اسناد پاناما

محققان شرکت امنیتی Grey hat نقایصی را در سامانه‌های شرکت پانامایی موساک فونسکا یافته‌اند که موجب افشای اسناد پاناما شد. یک «پژوهش‌گر زیرزمینی» به سبک خود ادعا می‌کند که یک نقص تزریق SQL را روی یکی از سامانه‌های هوشمند وکلای…