پلیس انگلستان یک نوجوان بریتانیایی را برای نفوذ به رایانامه‌ی مدیر سیا بازداشت کرد

پلیس انگلستان یک نوجوان بریتانیایی را برای نفوذ به رایانامه‌ی مدیر سیا بازداشت کرد

یک نوجوان متهم است که حساب رایانامه‌ی شخصی برنان را مورد نفوذ قرار داده و حدود ۴۰ مورد از اسناد حساس را که در آن قرار داشته‌اند منتشر کرده است، این اسناد شامل یک سند ۴۷ صفحه‌‏ای از برنامه‌ی مدیر…

نوجوانی ۱۹ ساله با نفوذ به وب‌گاه‌‌های هواپیمایی ۱۵۰۰۰۰ دلار به سرقت برد

نوجوانی ۱۹ ساله با نفوذ به وب‌گاه‌‌های هواپیمایی ۱۵۰۰۰۰ دلار به سرقت برد

برخی از افراد خطوط هواپیمایی را مورد نفوذ قرار داده و بلیط‌های جعلی به فروش می‌رسانند و این دقیقاً همان کاری است که یک نوجوان ۱۹ ساله انجام داده است. او با نفوذ به وب‌گاه‌های رسمی یک شرکت هواپیمایی و…