تورنت‌های بازی جعلی منجر به بارگیری برنامه‌های ناخواسته می‌شود!

بارگیری‎کننده‎های PUA خودشان را پشت تورنت‌هایی برای نسخه‌های به سرقت رفته سندیکای بازی Assassin’s Creed و The Witcher ۳ پنهان کرده‌اند تا بتوانند چند PUA مختلف روی رایانه‌های کاربران نصب کنند. در دسترس بودن محتوای به سرقت رفته روی وب‌گاه‌های تورنت می‌تواند با واکنش‌های پنهانی همراه شوند. طی تحقیقات Symantec راجع به وب‌گاه‌های معروف تورنت، اطلاعت بیشتر دربارهتورنت‌های بازی جعلی منجر به بارگیری برنامه‌های ناخواسته می‌شود![…]