تروجان Nymaim با کشف آدرس مک سامانه، محیط‌های مجازی‌ را دور می‌زند

محققان امنینی هشدار دادند که تروجان Nymaim از آدرس مک دستگاه اثرانگشت‌ می‌گیرد تا تشخیص دهد آیا بر روی یک محیط مجازی اجرا می‌شود یا خیر. این تروجان معمولاً برای بارگیری بدافزارهای دیگر بر روی ماشین قربانی بکار می‌رود و اخیراً نیز مشاهده شده که با برخی از پویش‌های باج‌افزاری در ارتباط است. اینک این اطلاعت بیشتر دربارهتروجان Nymaim با کشف آدرس مک سامانه، محیط‌های مجازی‌ را دور می‌زند[…]