نگاهی دقیق‌تر به سامانه‌ی ارسال هوایی آمازون

وب‌گاه خرده‌فروشی Amazon.com ویدئو جدیدی را ارائه کرده که در آن به جزییات جالبی در مورد پهبادهای ارسال هوایی اجناس این شرکت، اشاره کرده است. بدون در نظر گرفتن این که نزدیک کریسمس است و این شرکت قصد داشته تا رسانه‌ها و عموم را تحت تاثیر خود قرار دهد و همچنین بدون توجه به ارائه‌دهنده اطلاعت بیشتر دربارهنگاهی دقیق‌تر به سامانه‌ی ارسال هوایی آمازون[…]