شبکه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد نفوذ قرار گرفته است

سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر روند انتخابات و جنگ‌ها نظارت می‌کند، روز چهارشنبه اعلام کرد آخرین نهاد جهانی است که هدف حملات سایبری قرار گرفته است. براساس وین این سازمان ریشه در جنگ‌های سرد دارد ولی بعد از سال ۱۹۹۱ گسترش یافته و در حال حاضر ۵۷ کشور از جمله آمریکا، روسیه و اطلاعت بیشتر دربارهشبکه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد نفوذ قرار گرفته است[…]