کشف بدافزار روی سامانه‌های پرداخت گروه هتل‌های هایت

کشف بدافزار روی سامانه‌های پرداخت گروه هتل‌های هایت

شرکت هتل‌های هایت (Hyatt) که یک شرکت هتل‌داری در شیکاگو می‌باشد، در روز چهارشنبه به مشتریان خود اطلاع داد که اخیراً یک بدافزار را در سامانه‌‌های پرداخت هزینه‌ی خود شناسایی کرده است. Hyatt بیش از ۶۰۰ هتل را در ۵۲…