راه‌انداز صوتی بر روی تبلت و لپ‌تاپ اچ‌پی مانند یک کی‌لاگر عمل می‌کند

راه‌انداز صوتی بر روی تبلت و لپ‌تاپ اچ‌پی مانند یک کی‌لاگر عمل می‌کند

به نظر می‌رسد راه‌انداز صوتی Conexant که در تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌های اچ‌پی مورد استفاده قرار گرفته، می‌تواند کلیدهای فشرده‌شده توسط کاربر را ثبت و ضبط کند. این مسئله باعث می‌شود مهاجمان به راحتی‌ بدون اینکه بر روی سامانه‌ی قربانی چیزی…