احراز هویت چندعامله در سی‌پی‌یوهای اینتل

تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اینتل در نسل ششم پردازنده‌های خود احراز هویت چند عامله را اجرا کرده است. روز سه‌شنبه این غول تراشه‌ی کالیفرنیایی این اخبار را در سطح جهان منتشر کرد، و افشا نمود که آنچه در ابتدا گفته نشده است، در حقیقت یک راز بود: در این زمان خانواده‌ی نسل ششم اطلاعت بیشتر دربارهاحراز هویت چندعامله در سی‌پی‌یوهای اینتل[…]