آیا ۲۰۱۵ سال نفوذ به اطلاعات بود؟

در سال ۲۰۱۵ مشتریان خبرهای بسیاری از رخنه در eBay، Home depot و J.P. Morgan Chase. شنیدند. سازمان امنیتی با معرفی سال ۲۰۱۴ به عنوان سال «رخنه‌ی بزرگ» امیدوار بود که با آگاهی دادن به مشتریان باعث حفاظت از اطلاعات آن‌ها شود. اما با وجود رخنه‌هایی که در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد، سال ۲۰۱۴ و اطلاعت بیشتر دربارهآیا ۲۰۱۵ سال نفوذ به اطلاعات بود؟[…]

خنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass

LastPass اقداماتی را جهت کاهش حملات فیشینگ که در خبرهای پیشین راجع به آن‌ها خواندید، انجام داده است. حملاتی که موجب به خطر افتادن حساب‌های کابران و اطلاعات ذخیره شده در مدیریت گذرواژه‌ها شده بود محققی به نام Sean Cassidy، مدیر ارشد فن‌آوری شرکت امنیتی ابری Praesidio حمله‌ای را نشان داد که در آن او اطلاعت بیشتر دربارهخنثی‌شدن حملات فیشینگ علیه LastPass[…]

حملات فیشینگ علیه LastPass و خط بطلانی بر احراز هویت دو مرحله‌ای این سرویس

Shmoocon Cloud در برابر رمزهای عبور دو مرحله‌ای که LastPass برای احراز هویت کاربران خود در دستگاه‌های جدید قرار داده است موضع‌گیری کرده است، این کار پس از آن انجام شد که پژوهش‌گری به نام Sean Cassidy کدی را قرار داد که به مجرمان اجازه می‌دهد با حملات فیشینگ به غارت محتویات کاربران بپردازند. تا اطلاعت بیشتر دربارهحملات فیشینگ علیه LastPass و خط بطلانی بر احراز هویت دو مرحله‌ای این سرویس[…]