تورنت‌های بازی جعلی منجر به بارگیری برنامه‌های ناخواسته می‌شود!

تورنت‌های بازی جعلی منجر به بارگیری برنامه‌های ناخواسته می‌شود!

بارگیری‎کننده‎های PUA خودشان را پشت تورنت‌هایی برای نسخه‌های به سرقت رفته سندیکای بازی Assassin’s Creed و The Witcher ۳ پنهان کرده‌اند تا بتوانند چند PUA مختلف روی رایانه‌های کاربران نصب کنند. در دسترس بودن محتوای به سرقت رفته روی وب‌گاه‌های…